Startside

NYHEDER

12/11-2017 Orientering: Fors skal teste nedsivningsevnen i Hvalsø

Orientering_fra_FORS_om_boring

1/10-2017 Nyhedsbrev og udførlig vejledning om godt naboskab

I det netop uddelte nyhedsbrev, nyhedsbrev-3-2017 , gives der uddrag af følgende dokument, OM_NABOSKAB, som bestyrelsen mener er en god rettesnor for et velfungerende og godt naboskab. God læselyst !

28/9-2017 Mountainbike til salg

Se opslagstavlen.

16/9-2017 Efterlysning af ny bolig gav pote

Se opslagstavlen.

13.6.2017 Indlæg om skraldebøtter fra Lars, nr. 1

SkraldebøtteRod

Et par indtryk fra arbejdsdagen d.3.6.2017

Tak til alle medvirkende for deres bidrag og for en hyggelig dag !

Lørdag d.3.6.2017 Arbejdsdag fra 10-16

Læs mere i dette seneste nyhedsbrev nedenfor .
Nyhedsbrev-2-2017

22.3.2017 Hærværk

Der har desværre været tilfælde af hærværk i Hyldebjerg. Se mere på opslagstavlen.

1.3.2017 Familie fra København søger rækkehus til salg

Se mere på opslagstavlen.

22.2.2017 Vigtig information før generalforsamlingen

Bestyrelsen har været i kontakt med Parcelhusejernes Landsforening (PL) vedrørende nogle vigtige spørgsmål ifm. den forestående spildevandsplan og foreningens rolle i den. Skrivelsen og foreningens følgebrev kan læses her på siden, men vil også bliver husstandsomdelt.

PL_Brev_til_beboerne_scannet

8.2.2017 Resultat af radontest

Bjarne Bang Christensen, nr. 35, har fået foretaget en radontest i sit hus. Resultatet af dette kan nu læses på vores opslagstavle og det står heldigvis ikke så slemt til, som man kunne have frygtet. DR’s “Magasinet penge” behandler iø emnet nu på onsdag d.23.2 .

2.2.2017 Generalforsamling d.2.marts kl.19:30

Nedenstående nyhedsbrev indeholder bl.a. indkaldelse til generalforsamlingen og information om kommunens spildevandsplan og blev delt ud i papirform d.23.1 .

Nyhedsbrev-1-2017

10.12.2016 Hustjek og termografi og kort nyt

Bjarne, nr.35 har fået foretaget et hustjek, som man kan læse om på opslagstavlen. Som det fremgår kan Bjarne også fremsende den fulde rapport til interesserede.

Herudover har bestyrelsen de sidste par måneder brugt en del tid på at undersøge, hvilke konsekvenser kommunens spildevandsplan 2016-23 vil få for beboerne i Hyldebjerg.
Vi vil skrive, hvad vi har fundet ud af, i næste nyhedsbrev, som vi forventer at sende ud i januar 2017.

31.7.2016 Noter om hække efter havearkitekt besøget

kan nu læses i :HækNoter-Juni-2016

2.5.2016
Havearkitekt- og arbejdsdag d.4.juni og nyt om stierne

For nærmere info se Nyhedsbrev-2-2016

1.3.2016 Dokumenter fra seneste og tidligere generalforsamlinger

  • referat af generalforsamling 2016,
  • bestyrelsens beretning for 2015
  • godkendt regnskab for 2015
  • budget 2016

er nu delt ud til alle husstande i grundejerforeningen.
Referat og beretning kan også findes under fanebladet “Nyhedsbreve” sammen med referater og beretninger fra tidligere år.
Tilsvarende kan regnskab 2015 og budget 2016 samt regnskaber og budgetter fra tidligere år findes under fanebladet “Regnskab & budget”.

Generalforsamling torsdag d. 11.februar kl.19:30 i beboerhuset Brunebanke

Nærmere info om generalforsamlingen kan læses i nyhedsbrevet, Nyhedsbrev-1-2016 .
I dette findes bl.a. et forslag fra bestyrelsen ang. pasning af hække, som vi glæder os til at drøfte med jer.

Regnskab 2015, Budgetforslag 2016 samt bestyrelsens beretning for 2015 kan læses nedenfor dokumenterne nedenfor:

Godkendt Regnskab 2015

Budget forslag for 2016

Bestyrelsens beretning for 2015

Husk Arbejdsdagen i Hyldebjerg
lørdag 3 oktober 9-13 kortere tid kan også bruges 🙂

 Vi mødes på legepladsen og fordeler opgaverne.
Opgaverne kan f.eks. være:

– nedgravning af nye pæle ved balancebommen
– fjernelse af det sidste ukrudt på legepladsen
– fjernelse af større græstotter på de perlestens-
parkeringspladser, der må vente på renovering
( fra midterrækken og op)
– fjernelse af ukrudt omkring buske m.m. ved den
nederste parkeringsplads
– klipning og studsning af hække omkring   asfaltparkeringspladserne ( efter nærmere aftale  med bestyrelsen og Erik)
– afskrabning af græs fra adgangsvejen( gennem den nederste  Trekant( ” genfind fliserne”)

Vi kan ikke nå det hele, men heldigvis har vi også Erik, der med jævne mellemrum tager sig af at feje, rense og klippe og vores plænepasser, der slår vores omfangsrige græsarealer gennem sommeren. Der er dejligt omkring Hyldebjerg, men også meget at passe.

Der er øl, vand og sandwich undervejs til de flittige.

Kom og giv en hånd til en hyggelig formiddag.

 Mvh BESTYRELSEN

1/9-2015 Nyhedsbrev 4 er delt ud nu. Læs det her:

Nyhedsbrev-4-2015

16/8-2015 LOFTSETAGE/KOM GERNE OG SE  – for nærmere info se opslagstavlen.

8/8-2015: GRATIS DÆK og UBUDNE GÆSTER/TYVE – for nærmere info se opslagstavlen.

5/7-2015: Ugentlig tømning af dagrenovationsbeholdere i sommerperioden.

I ugerne 26-33 (d.22.6.2015 – 16.8.2015) tømmes dagrenovationsbeholderen hver uge.

24/6-2015: Pas på cykeltyve ! Se opslagstavlen for nærmere info

31/5-2015: Arbejds- og hyggedag 2015 – nedskaleret ift. sidste år, men hyggelig og effektiv

En lille skare deltog i årets arbejds- og hyggedag. Det var igen rigtigt hyggeligt, men vi vil til næste år gøre mere ud af, at pointere, at også en enkelt times hjælp vil være velkommen. Ligesom man gerne må deltage i hyggedelen, selvom man ikke kan deltage i arbejdsdelen.
Vi vil gerne have flere med næste år og det tror vi bestemt også vi kan ved at reklamere lidt bedre for det.

Arbejdsdag20150530-2 ArbejdsHyggedag

 

03/5-2015: Nyhedsbrev-3-2015

Nyhedsbrev-3-2015er netop blevet omdelt. Se mere under nyhedsbreve og her:
Nyhedsbrev-3-2015

Vi vil dog gerne gøre lidt særligt reklame for følgende:

ARBEJDSDAG , lørdag den 30.maj fra 12-17 og
GRILLHYGGE med ØL, VIN, SODAVAND, KAFFE, KAGE, GRIN og gode SAMTALER herefter

Lørdag den 30. maj afholder GF Hyldebjerg den årlige arbejds- og hyggedag, hvor vi sammen får udført en række vedligeholdelsesopgaver, samtidig med, at vi hygger os og lærer hinanden at kende. Sidste år fik vi sat skik på de grønne områder i det herligste sommervejr, mens vi i år skal lidt mere rundt over det hele for at løse mindre opgaver, som fx. at udføre mindre reparationer eller at samle affald ind.

Vi afslutter dagen med noget grill hygge i nr. 7 og vi håber naturligvis, at vejrguderne igen vil være os lige så nådige som de sidste to år, hvor vi kunne sidde i formandens have og hygge til ud på de sene aftentimer. Ellers trækker vi bare indendørs i nr. 7. Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com eller på tlf. 27 51 81 37 senest den onsdag d.27.maj , så vi har en idé om deltagerantallet.

Mødested: legepladsen Foreningen sørger for kaffe og wienerbrød/kage, samt øl, vin og vand. Kød og salat til grillen medbringer man derimod selv.

17/3-2015: Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015

25/1-2015: Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling torsdag d. 26.februar kl. 19:30 i beboerhuset Brunebanke.

For detaljer, frister, forslag med mere

se nyhedsbreve 1 og 2.  regnskab 2014 og budgetforslag 2015, samt bestyrelsens beretning for 2014:

Nyhedsbrev-1-2015

Nyhedsbrev-2-2015

Regnskab 2014

Budget 2015

Bestyrelsens beretning for 2014

10/9-2014: Nyhedsbrev 4

Nyhedsbrev 4 er netop blevet omdelt til alle husstande. Læs nyhedsbrevet med seneste nyt fra foreningen via linket under “Nyhedsbreve”.

15/8-2014: Nøgle fundet på GF Hyldebjerg’s område

På nøglen står der CEA og den har en nøglering, som er en metalskive uden graveringer, men med et stort hul hvori nøglen sidder og et lille hul til ren pynt.
Nøglen kan hentes hos Carsten Teichert, nr. 7, tlf. 27 51 81 37

Grill, hygge- og arbejdsdag lørdag d.14/6 var en bragende success.

Vi fik ryddet op i de grønne områder og hygget os med grill i formandens have.
Hold derfor øje med datoen til næste år og kombiner din frivillige indsats for grundejerforeningen med en god grillfest om aftenen.

Bestyrelsens beretning for 2013, samt generalforsamlingsreferatet.

Bestyrelsens beretning for 2013

Referat af generalforsamlingen d.25.2.2014

Generalforsamling

Tirsdag d.25.2 kl.19:30 afholdes den ordinære årlige generalforsamling
i beboerhuset Brunebanke.
Se :
Nyhedsbrev-2-2014 og
Nyhedsbrev-1-2014
Vel mødt !

Dagrenovation 2014

I 2014 vil dagrenovationen uforandret komme hver onsdag morgen i ulige uger, samt hver onsdag morgen i uge 26-33 . Pga. nytåret, som falder på en onsdag vil første dagrenovation dog undtagelsesvist ske torsdag den 2.januar.

GODT NYTÅR fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 4 fra 7.juli.2013 er udkommet nu.

Nyhedsbrev 4 er delt ud nu, hhv. findes på hjemmesiden under Nyhedsbreve.
Vi har ikke sendt det ud pr. email, idet det p.t. kun er ganske få, som har ønsket at få brevet pr. email. Dette beder vi om forståelse for.

Så er der fliser

Beboere, som har bestilt fliser kan hente deres fliser, grus og sand foran legepladsen

  • Fliserne står til afhentning foran legepladsen frem til den 15.8 .
  • Gamle fliser skal man selv bortskaffe og de kan IKKE placeres foran legepladsen sammen med de nye fliser, men skal fx køres til genbrugspladsen.
  • Flisebestillingen for 2013 afsluttet. Nye fliser kan altså først bestilles igennem foreningen til næste år.

Ved spørgsmål, kontakter man naturligvis bare bestyrelsen.

Forslag til ny lokalplan for et børnehus ved Hyldebjerg

Nedenstående lokalplan er i offentlig høring frem til og med den 30/7-2013 .
Bestyrelsen er i gang med at kigge på planen. Se også nyhedsbrev 3.

Forslag_til_Lokalplan_LK_31_for_et_børnehus_i_

Bestyrelsens høringssvar kan læses nedenfor:

GFHyldebjerg_høringssvar_LK31

Venlig hilsen
Bestyrelsen