Startside

Gå på opdagelse på de øvrige faneblade

Skraldespandsinfo

TIL Orientering: Deklaration til tinglysning modtaget fra FORS i forbindelse med at de accepterer ejerskab til og ansvar for kloakkerne i Hyldebjerg.

Til orientering. Kortbilag til brevet fra FORS.

13. sept 2020: FORS mangler nu kun at få svar fra ganske få grundejere som vil modtage en påmindelse direkte fra FORS.

Seneste: (10. juli 2020) 

Vedr brev om tinglysning har vi fået følgende information fra FORS ved Mette Bach Glitzky fra landinspektørfirmaet LE34. Der betales kun én samlet afgift på 1750 kr. for den samlede tinglysning, som Fors betaler.

Tinglysningen er således uden udgifter for forening og medlemmer.